Bạn đang truy cập: Giới thiệu

 

     Công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn được thành lập vào tháng 3/1976 theo Quyết định số 41/UBT của UBND Tỉnh Đồng Nai trên cơ sở trại heo tư nhân có tên KYCANOCO. Khi mới thành lập, Công ty có tên là Quốc doanh chăn nuôi heo Phú Sơn - đơn vị hạch toán độc lập thuộc Ty nông nghiệp Đồng Nai.
    Năm 1984, Quốc doanh chăn nuôi heo Phú Sơn sáp nhập vào Công ty chăn nuôi Đồng Nai theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.
    Tháng 7/1994, Quốc doanh chăn nuôi heo Phú Sơn được tách khỏi Công ty chăn nuôi Đồng Nai, thành đơn vị hạch toán độc lập và đổi tên thành Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn.
    Tháng 12/1994, Công ty tiếp nhận xí nghiệp chăn nuôi heo Long Thành.
    Tháng 01/1997, Công ty tiếp nhận Xí nghiệp chăn nuôi heo Đông Phương.
    Tháng 10/ 2005, Công ty tiếp nhận Xí nghiệp chăn nuôi gà Đồng Nai 

    Kể từ 01/10/2005, Công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn được thành lập theo quyết định 868/QĐ-CT-UBT của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 23 tháng 02 năm 2005 trên cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước là xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn thành công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn
 
Thông tin về Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ :
+ Giai đoạn 1976 – 10/1982                    : Ông Trần Bửu Hiền Giám Đốc Quốc doanh chăn nuôi heo Phú Sơn.
+ Giai đoạn 11/1982 – 6/1984                  : Bà Lương Thu Dưỡng Giám Đốc Quốc doanh chăn nuôi heo Phú Sơn.
+ Giai đoạn 7/1984 – 4/2003                  : Ông Vũ Quang Khải Giám đốc Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn.
+ Giai đoạn 5/2003 – 9/2013                  : Ông Lê Văn Mẽ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
+ 10/2013 đến nay                                 : Ông Hà Văn Sơn Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
 

 

 
  Thành tích
 
  Ngành nghề
 
  Các cơ sở
 
  Cam kết của lãnh đạo
 
  Chính sách chất lượng
Thư điện tử       Đăng Nhập